วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

ทักทาย ครูโศรญา

           ฉันเริ่มเป็นครูสอนนักเรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 มาถึงวันนี้เป็นเวลา    14 ปี ในตำแหน่ง “ครูภาษาไทย” ฉันรู้สึกภาคภูมิใจต่ออาชีพของฉันมากๆ ฉันมีความสุขที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆ ฉันมีความสุขที่ได้สอนให้เขาเป็นคนดีมีคุณธรรม ทุกๆครั้งที่ฉันได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ในระดับชั้นม.ต้น  ได้รับรางวัลจากการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฉันก็ไม่เคยหยิ่งทะนงในรางวัลที่ได้ ฉันยังเป็นครูที่มีความเอื้อเฟื้อต่อครูภาษาไทยอื่นๆเสมอ ได้เผยแพร่ความรู้ความสามารถด้านที่ตนเองรักและถนัด ฉันจึงมีความสุขต่อการเป็นครู “ภาษาไทย” อย่างมาก

..ครูโศรญา..